Tag: agnecje badawcze

Jak przygotować się do realizacji procesu badawczego?

Właściwe przygotowanie się do projektu badawcze pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych błędów oraz wskazanie najważniejszych aspektów badanego zagadnienia.                                                                                                                

Efekt zależy od pierwszy kroków

Ustalając cel procesu badawczego należy mieć na uwadze potrzeby oraz posiadane zasoby. Warto uwzględnić także wszystkie możliwości oraz zagrożenia, które mogą pojawić się wraz z przeprowadzanym projektem. Same badanie społeczne koncentruje się na trzech głównych celach, którymi są:

 • eksploracja;
 • opis;
 • wyjaśnienie.

 

Badanie powinno być nakierowane na cel

Poza właściwym ustaleniem celu badawczego należy zwrócić uwagę na kwestie związane z:

 • doborem reprezentatywnej próby;
 • stawianiem wniosków, które nie będą pochopne;
 • wyborem narzędzi dobrze ujmujących istotę badanego zagadnienia.

Odnosząc się do procesów badawczych należy przede wszystkim zwrócić uwagę, aby były one tak projektowane, aby każdy z etapów badań odnosił się do postawionego celu. Pozwoli to nie tylko na kompleksowe ujęcie badanego tematu, ale przede wszystkim umożliwi to uniknięcie niepotrzebnych błędów.

 

Przygotowanie wpływa na skuteczność

Jako że procesy badawcze są skomplikowanymi i wieloetapowymi procesami należy zadbać, aby pozyskiwane dane stanowiły w najwyższym stopniu odpowiedź na stawiane pytania. Realizując jakiekolwiek badanie społeczne należy:

 • poprawnie zrozumieć tematykę badania;
 • zapoznać się z postawionymi celami oraz oczekiwaniami, potrzebami;
 • zastanowić się nad realnością osiągnięcia celów;
 • stworzyć plan badania, który pozwoli na realizację skonkretyzowanego celu.

Skuteczność badania kształtuje się w odpowiedzi na wszystkie podejmowane prace w procesie i świadczy o jakości przeprowadzonego projektu.

 

Zasady nie są po to, aby je łamać

Mówiąc o badaniach społecznych należy mieć na uwadze ich szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństw. Pozwalają one nie tylko zrozumieć zachodzące zjawiska, ale także dają możliwość prognozowania rozwoju badanego zagadnienia oraz konstruowania właściwych wniosków. Należy przy tym pamiętać, że wnioski będą o tyle słuszne, o ile proces badawczy zostanie przeprowadzony zgodnie ze sztuką i zachowaniem zasad.

Analiza rynku. Rozwój firmy w oparciu o badania

Analiza rynku to proces zbierania informacji o rynku w ramach danej branży. Profesjonalna analiza bada dynamikę rynku i to, co sprawia, że potencjalni klienci chętniej wybierają Twoje produkty i usługi, a Twoja firma staje się z czasem liderem. Analiza rynku - może wydawać się skomplikowana, ale jest niezbędna, jeśli chcesz poprowadzić swój biznes w kierunku sukcesu.

 

Zadawaj istotne pytania dotyczące Twojej firmy

 

Kiedy chcesz zlecić przeprowadzenie analizy rynku, na którym funkcjonuje Twoja firma, weź pod uwagę takie elementy jak:

 • Kim są moi potencjalni klienci?
 • Jakie są zwyczaje zakupowe i nawyki zakupowe moich klientów?
 • Jak duży jest mój rynek docelowy?
 • Ile są gotowi zapłacić potencjalni klienci?
 • Kim jest moja konkurencja?
 • Jakie są mocne i słabe strony mojej konkurencji?

 

Analiza rynku może spowodować, że zmienisz swoje cele strategiczne w biznesie, plany rozwoju lub koncepcje, które wcześniej wydawały się być idealnymi . Analiza rynku pomaga zmniejszyć ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstwa w danym obszarze, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć działania klientów i aktualna sytuację w branży.

 

Komu zlecić projekt badań analizy rynku?

 

Firmy i instytucje badawcze mają sprawdzone sposoby i narzędzia do prowadzenia rzetelnych analiz. Centrum Baawczo-Rozwojowe BioStat® wraz z ekspertami posiadającymi ponad 16 lat doświadczenia w branży badawczej, realizując badania rynku dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw zrealizowało już ponad 2000 badań w sektorach takich jak; medycyna, farmacja, FMCG, sektor publiczny, transport, finanse, szkolnictwo wyższe, turystyka. Przekonaj się jak wygląda współpraca z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat i zleć badania analizy rynku sprawdzonym specjalistom.

 

Prowadzenie badań odbywa się na kilku etapach: przygotowawczym, podczas którego specjaliści pracują nad projektem badań analityczynych, konsultując go ze zleceniodawcą i omawiając metodę oraz narzędzia badawcze; etapem gromadzenia danych za pomocą różnych metod i narzędzi; etapem porządkowania i analizy danych; etapem opracowania wniosków i raportu z badań.

 

Oferta analiz Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

 

Powierzając projekt specjalistom BioStat®, przedsiębiorca uzyskuje pewność:

 • realizacji projektu w szybkim czasie,
 • konkurencyjnych cen,
 • możliwości skorzystania z autorskich i nowoczesnych systemów, jak SurvGo™ do prowadzenia samodzielnej ankietyzacji online,
 • przygotowania rzetelnego raportu z badań po ich przeprowadzeniu.

 

Dla klientów Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, wykonuje badania:

 • analizy rynku wraz ze wskazaniem kluczowej konkurencji – jej wad i zalet,
 • analizy popytu i podaży na konkretne wskazane produkty oraz usługi,
 • analizy zachowań konsumenckich,
 • analizy segmentacji rynku,
 • analizy świadomości marki – umiejętność jej dostrzegania i rozpoznania na rynku, na tle marek konkurencyjnych.

 

Skonsultuj się z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® i prowadź swoją firmę do sukcesu!

Badania ankietowe od 4 zł.