Tag: firma badawcza

Jak przygotować się do realizacji procesu badawczego?

Właściwe przygotowanie się do projektu badawcze pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych błędów oraz wskazanie najważniejszych aspektów badanego zagadnienia.                                                                                                                

Efekt zależy od pierwszy kroków

Ustalając cel procesu badawczego należy mieć na uwadze potrzeby oraz posiadane zasoby. Warto uwzględnić także wszystkie możliwości oraz zagrożenia, które mogą pojawić się wraz z przeprowadzanym projektem. Same badanie społeczne koncentruje się na trzech głównych celach, którymi są:

  • eksploracja;
  • opis;
  • wyjaśnienie.

 

Badanie powinno być nakierowane na cel

Poza właściwym ustaleniem celu badawczego należy zwrócić uwagę na kwestie związane z:

  • doborem reprezentatywnej próby;
  • stawianiem wniosków, które nie będą pochopne;
  • wyborem narzędzi dobrze ujmujących istotę badanego zagadnienia.

Odnosząc się do procesów badawczych należy przede wszystkim zwrócić uwagę, aby były one tak projektowane, aby każdy z etapów badań odnosił się do postawionego celu. Pozwoli to nie tylko na kompleksowe ujęcie badanego tematu, ale przede wszystkim umożliwi to uniknięcie niepotrzebnych błędów.

 

Przygotowanie wpływa na skuteczność

Jako że procesy badawcze są skomplikowanymi i wieloetapowymi procesami należy zadbać, aby pozyskiwane dane stanowiły w najwyższym stopniu odpowiedź na stawiane pytania. Realizując jakiekolwiek badanie społeczne należy:

  • poprawnie zrozumieć tematykę badania;
  • zapoznać się z postawionymi celami oraz oczekiwaniami, potrzebami;
  • zastanowić się nad realnością osiągnięcia celów;
  • stworzyć plan badania, który pozwoli na realizację skonkretyzowanego celu.

Skuteczność badania kształtuje się w odpowiedzi na wszystkie podejmowane prace w procesie i świadczy o jakości przeprowadzonego projektu.

 

Zasady nie są po to, aby je łamać

Mówiąc o badaniach społecznych należy mieć na uwadze ich szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństw. Pozwalają one nie tylko zrozumieć zachodzące zjawiska, ale także dają możliwość prognozowania rozwoju badanego zagadnienia oraz konstruowania właściwych wniosków. Należy przy tym pamiętać, że wnioski będą o tyle słuszne, o ile proces badawczy zostanie przeprowadzony zgodnie ze sztuką i zachowaniem zasad.

Data management, czyli zarządzanie danymi

Gospodarka weszła w epokę cyfrową. Rządzi informacja, a dane stały się rodzajem kapitału – ważnym czynnikiem ekonomicznym intensyfikującym produkcję towarów i dynamizującym kreowanie nowych usług. Data management służy pozyskiwaniu, zbieraniu i magazynowaniu danych po to, by można z nich było korzystać bezpiecznie i wydajnie. Odpowiednie zarządzanie nimi pomaga firmie sprawnie czerpać z zasobów niematerialnych oraz działać w sposób pozwalający osiągnąć sukces.

 

Data management – po pierwsze uporządkować.

 

Bałagan w bazach danych jest spowodowany wieloma czynnikami. Zmiany personalne, szybko się przekształcający rynek i modyfikacja strategii przedsiębiorstwa powodują, że chwila nieuwagi wystarczy, by do uporządkowanych i przejrzystych zbiorów wkradł się chaos. Problem stanowi też rozmaitość źródeł pochodzenia danych – źródeł różniących się pod względem języka i sposobu gromadzenia informacji. A danych nie sposób płynnie przetwarzać, jeżeli ich bazy niepotrzebnie się mnożą, powielają i obrastają gąszczem zbiorów i podzbiorów. Samo ich pozyskiwanie i archiwizacja to zdecydowanie za mało. Należy je regularnie przeglądać, porządkować, weryfikować i analizować. Dopiero wtedy, gdy osiągnie się ich czytelną i wygodną w obsłudze formę, można z nich zacząć sprawnie korzystać. Warto, ponieważ umożliwią rozwój lub modyfikację produktu, usprawnią sprzedaż i będą inspiracją dla ciekawych kampanii marketingowych. Dzięki nim wiarygodny i obiektywny ogląd zrealizowanych działań staje się realny i wykonalny, a miarodajne podsumowanie oraz rzetelna ocena pozwalają odpowiednio przygotować przyszłe przedsięwzięcia. Data management jest zatem najwłaściwszym rozwiązaniem dla każdej firmy.

 

Data management jako odpowiednia strategia.

 

Data management pozwala rozpoznawać dane, czyli poprawnie je identyfikować określając ich znaczenie, a także odpowiednio je ewidencjonując. Powstało wiele wygodnych w obsłudze i popularnych już katalogów, więc jest w czym wybierać. Skuteczne data management pomaga właściwie magazynować informacje oraz efektywnie je udostępniać. By dane pozostały czytelne, musi zostać spełniony warunek jednolitości zapisu (standaryzacja), dzięki czemu każdy kolejny użytkownik będzie mógł do nich w łatwy sposób dotrzeć oraz szybko je pozyskać. Mechanizmy wirtualizacji (pozwalające na stworzenie wielu maszyn wirtualnych w obrębie jednego serwera) pomagają usprawnić dostęp do danych i ustandaryzować ich odbiór, nawet jeśli zostały one zapisane w rozmaitych formach i są przechowywane w różny sposób.

 

Mówiąc o zarządzaniu danymi warto również wspomnieć o procesach służących ich upowszechnianiu. Data management pomaga opracować i wdrożyć właściwe narzędzia optymalizujące dostępność informacji. Właściwie zastosowane oprogramowanie pozwala osobie zainteresowanej wygodnie korzystać z rozległej bazy danych, zwłaszcza jeżeli spełniony zostanie jeszcze jeden warunek (data management sprawia, że jest to jak najbardziej możliwe). Chodzi o porządek, o którym wspomnieliśmy na początku artykułu. Zarządzanie danymi działa kompleksowo i umożliwia analizę najwłaściwszych strategii oraz wprowadzenie najodpowiedniejszych rozwiązań – aby ład w magazynowaniu danych oraz – w konsekwencji – ich przejrzystość, umożliwiły niezakłócone korzystanie z pozyskanych informacji.

 

Badania ankietowe od 4 zł.