Tag: firmy badawcze

Jak przygotować się do realizacji procesu badawczego?

Właściwe przygotowanie się do projektu badawcze pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych błędów oraz wskazanie najważniejszych aspektów badanego zagadnienia.                                                                                                                

Efekt zależy od pierwszy kroków

Ustalając cel procesu badawczego należy mieć na uwadze potrzeby oraz posiadane zasoby. Warto uwzględnić także wszystkie możliwości oraz zagrożenia, które mogą pojawić się wraz z przeprowadzanym projektem. Same badanie społeczne koncentruje się na trzech głównych celach, którymi są:

 • eksploracja;
 • opis;
 • wyjaśnienie.

 

Badanie powinno być nakierowane na cel

Poza właściwym ustaleniem celu badawczego należy zwrócić uwagę na kwestie związane z:

 • doborem reprezentatywnej próby;
 • stawianiem wniosków, które nie będą pochopne;
 • wyborem narzędzi dobrze ujmujących istotę badanego zagadnienia.

Odnosząc się do procesów badawczych należy przede wszystkim zwrócić uwagę, aby były one tak projektowane, aby każdy z etapów badań odnosił się do postawionego celu. Pozwoli to nie tylko na kompleksowe ujęcie badanego tematu, ale przede wszystkim umożliwi to uniknięcie niepotrzebnych błędów.

 

Przygotowanie wpływa na skuteczność

Jako że procesy badawcze są skomplikowanymi i wieloetapowymi procesami należy zadbać, aby pozyskiwane dane stanowiły w najwyższym stopniu odpowiedź na stawiane pytania. Realizując jakiekolwiek badanie społeczne należy:

 • poprawnie zrozumieć tematykę badania;
 • zapoznać się z postawionymi celami oraz oczekiwaniami, potrzebami;
 • zastanowić się nad realnością osiągnięcia celów;
 • stworzyć plan badania, który pozwoli na realizację skonkretyzowanego celu.

Skuteczność badania kształtuje się w odpowiedzi na wszystkie podejmowane prace w procesie i świadczy o jakości przeprowadzonego projektu.

 

Zasady nie są po to, aby je łamać

Mówiąc o badaniach społecznych należy mieć na uwadze ich szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństw. Pozwalają one nie tylko zrozumieć zachodzące zjawiska, ale także dają możliwość prognozowania rozwoju badanego zagadnienia oraz konstruowania właściwych wniosków. Należy przy tym pamiętać, że wnioski będą o tyle słuszne, o ile proces badawczy zostanie przeprowadzony zgodnie ze sztuką i zachowaniem zasad.

Innowacyjna firma badawcza podnosi jakość realizowanego badania

Wykorzystane narzędzia w procesie badawczym powinny być dopasowane do specyfiki badania, a tym samym powinny one uwzględniać odbiorców badania – ich kompetencje oraz ogólną specyfikę grupy. Dzięki temu możliwym będzie przeprowadzanie procesów nakierowanych na osiąganie przyjętych celów.

 

Jak wybrać firmę badawczą?

Jeśli w procesie badawczym mają zostać zastosowane innowacyjne narzędzia, należy poszukać taką firmę, która:

 • posiada doświadczenie w podobnych procesach;
 • będzie posiadać zasoby personalne odpowiednie do postawionego celu;
 • cieszy się dobrymi opiniami oraz rekomendacjami.

Każda z tych kwestii pozwoli na wybranie innowacyjnej firmy badawczej, która będzie w stanie przeprowadzić procesy badawcze na najwyższym poziomie. Oznacza to, iż zastosuje ona narzędzia, które pozwolą na szybkie gromadzenie i analizowanie danych.

 

Na co pozwalają innowacyjne metody?

Co więcej innowacyjne metody powinny dawać szansę na:

 • bieżące śledzenie wyników badania;
 • dodawanie treści audiowizualnych;
 • ułatwienie kontaktu między badaczami, badanymi  i zlecających badanie;
 • zwiększenie bezpieczeństwa pozyskiwania danych oraz anonimowości ankietowanych.

Innowacyjne metody w zależności od wykorzystywanych narzędzi, dają szansę na podnoszenie jakości procesów badawczych np. poprzez utrzymywanie pozytywnych relacji z ankietowanymi oraz śledzenie niepokojących tendencji w procesie badawczym.

 

Co dają innowacyjne metody?

Wśród innowacyjnych metod można wyróżnić na przykład badania realizowane w pełni za pomocą Internetu (CAWI) bądź wywiady telefoniczne, które realizowane są ze wspomaganiem komputera (CAPI). Takie nowoczesne metody pozwalają na podnoszenie jakości procesu badawczego, a to oznacza:

 • podtrzymywanie logicznego ciągu badania;
 • wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu i ich bieżąca analiza;
 • personalizowanie ankiet w odpowiedzi na postawione przed procesem zadań;
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych.

 

Zastosowane rozwiązania wpływają na jakość

Skorzystanie w procesie badawczym z usług profesjonalnych firm, z pewnością wpływa nie tylko na jakość pozyskiwanych informacji, ale przede wszystkim powala na skuteczne zastosowanie pozyskanych rekomendacji w procesie badawczym. Innowacyjna firma badawcza skupiając się na zastosowaniu najlepszych rozwiązań, pozwala na pozyskiwanie wiarygodnych danych w relatywnie krótkim czasie przy zminimalizowaniu kosztów finansowych.

Badania ankietowe od 4 zł.