Tag: panel badanie opinii

Panel Badawczy

Panel badawczy badanie-opinii.pl

Naszą misją jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w oparciu o dane.

Panel badawczy

 • Posiadamy jeden z największych paneli respondenckich online w Polsce. Gromadzimy szereg danych socjodemograficznych oraz okołomedycznych respondentów. Jako jedyni gromadzimy szereg danych zdrowotnych . Dlatego też dotarcie z naszą pomocą do określonych grup konsumentów i pacjentów jest efektywne pod względem czasu i kosztów.
 • Nasi partnerzy strategiczni umożliwiają nam oferowanie szybkich i skutecznych rozwiązań w zakresie zbierania danych online w większości krajów Europy.
 • Pomagamy większym firmom budować własny panel badawczy online udostępniając oprogramowanie w modelu licencji lub franczyzy. Dla tych, którzy prowadzą regularną działalność badawczą, skutkuje to wysokim poziomem redukcji kosztów.

 

Zapewniamy Państwu pomoc, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne narzędzia badawcze i analityczne oraz metodologie.

Nasza firma posiada ponad 10-letnie doświadczenie w badaniach i doradztwie, utrzymując długoletnie partnerstwo zarówno z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Zdobyliśmy teoretyczne i praktyczne doświadczenie zawodowe w ponad 1000 udanych projektów. Skuteczne i zorientowane na klienta nastawienie to kluczowe cechy naszej pracy.

Nasz zespół posiada szeroką wiedzę fachową. Doświadczenie techniczne zapewniają programiści, a analizę przygotowują specjaliści z dziedziny marketingu, ekonomii, socjologii i matematyki. Naszym celem jest dostarczanie szybkich i efektywnych odpowiedzi na pytania marketingowe i badawcze naszych Klientów, z uwzględnieniem indywidualnych rozwiązań i nastawienia biznesowego.

Dla nas ważne jest, aby nasi Klienci zbudowali plan działania, który może być z powodzeniem wdrożony do ich procesów biznesowych w oparciu o nasze ustalenia. Zgodnie z naszymi celami projektujemy metodyki badawcze i tworzymy bazę wiedzy, która pomaga naszym klientom budować ich plany działania.

Narzędzia analityczne/Analizy statystyczne

Często nawet nie zauważamy, że odpowiedź już leży w naszych rękach. Albo przynajmniej mamy ogromną ilość danych, dzięki którym możemy dotrzeć do rozwiązania. Niezależnie od tego, czy mówimy o naszym systemie fakturowania, systemie CRM, systemie sprzedaży czy sklepie internetowym, gromadzimy ogromną ilość danych o naszych klientach i kupcach. Dzięki strukturyzowaniu i przetwarzaniu tych danych zbliżamy się do odpowiedzi na problem związany z biznesem, nawet bez przeprowadzania kosztownych badań.

- Dzięki naszemu nowoczesnemu oprogramowaniu do analizy danych jesteśmy w stanie analizować dane wewnętrzne dostarczane przez naszych klientów, a nawet połączyć te informacje z danymi badawczymi.

- Budujemy automatycznie aktualizowane, standardowe raporty i pulpity, aby dane były wykorzystywane regularnie i efektywnie.

- Używamy zaawansowanych modeli analitycznych do badania przypadkowych relacji i spostrzeżeń ukrytych w danych. (Segmentacja, modelowanie predykcyjne, analiza tekstu)

 

Sprawozdania na żądanie

Dostępne są raporty oparte na naszych okresowych badaniach. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji o produktach i cenach.

- Raport z zakupów w sklepie internetowym

- Sprawozdanie FMCG dotyczące sklepów internetowych

- Raport SmartPhone

- Sprawozdanie w formie tabelarycznej

- Raport dotyczący elektroniki sklepowej

- Email Raport użytkownika

- Raport użytkownika FreeMail

- Raport eDM

- Raport SocialMedia

- Sprawozdanie na temat metod płatności detalicznych

- Sprawozdanie z badania pracy

 

Narzędzia badawcze

 Badania desk research

- Istnieje wiele dostępnych źródeł informacji. Jest kilka pól, które zostały już zbadane, są już dostępne dane. W tym przypadku powinniśmy rozpocząć zbieranie danych od uporządkowania dostępnych informacji.

- Przygotowanie własnych badań: przed rozpoczęciem własnych badań należy w pierwszej kolejności dokonać przeglądu poprzednich badań na ten temat. Chociaż wymaga to więcej energii, może również pomóc zaoszczędzić znaczne koszty, jeśli nie przeprowadzimy niepotrzebnych badań.

- Dzięki naszej bazie danych dysponujemy własnymi danymi badawczymi w kilku tematach, które mogą być wykorzystane do analizy dostosowanej do potrzeb naszych klientów.

Gromadzenie danych

Aby odpowiedzieć na Państwa problemy biznesowe, zapewniamy pełną usługę zbierania danych online lub za pomocą tradycyjnych metodyk jakościowych i ilościowych.

 

Badania online

- Badania ilościowe wykonujemy przy użyciu naszego innowacyjnego oprogramowania ankietowego i wysyłamy zaproszenia do członków naszego panelu lub członków panelu klienta.

- Zapraszamy do zapoznania się z naszym wzorem kwestionariusza.

 

Badania tradycyjne (offline) i jakościowe

- Aby w pełni zaspokoić potrzeby badawcze naszych partnerów, oprócz gromadzenia danych online, prowadzimy również badania z wykorzystaniem tradycyjnych metodyk. Szeroki wachlarz możliwości:

o Wywiady osobiste

o Wywiady telefoniczne

o Tajemnicze zakupy

o Grupy fokusowe

o Wywiady pogłębione

- Stosując techniki jakościowe otrzymujemy odpowiedzi na prawdziwe pytania. Prawdziwe motywacje zostaną ujawnione za związkami przyczynowymi w danych ilościowych.

 

Innowacyjne metodologie badawcze

- Z naszych doświadczeń wynika, że respondenci często wybierają różne odpowiedzi na to, co naprawdę myślą. Dlatego w razie potrzeby stosujemy techniki jakościowe.

o Wywiad na głos z respondentem

o Etnografie

o Współtworzenie

o Dzienniki

konsumencki panel badawczy (szybka i sprawna realizacja badań ankietowych).

 

zobacz więcej na naszym panelu badawczym badanie-opinii.pl : Panel badawczy

Badania ankietowe pacjentów - wszystko, co chcesz wiedzieć o swoich pacjentach

Badania ankietowe są niezawodnym narzędziem, dzięki któremu specjaliści mogą dowiedzieć się, jak pacjenci w Polsce postrzegają stan własnego zdrowia. Szeroki zakres informacji, na zdobycie których pozwalają cykliczne badania ankietowe pacjentów toruje drogę lekarzom, farmaceutom, specjalistom biotechnologii i inżynierii medycznej do tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań w medycynie i farmacji. 
 

Dokładne profilowanie pacjentów
By mieć wgląd w dane, z jakich źródeł wiedzy korzystają pacjenci w celu pozyskania informacji na temat swojego stanu zdrowia – badania ankietowe pacjentów to idealne narzędzie, aby zdobyć wiedzę na ten temat. Ponadto, dzięki panelowi badawczemu specjaliści mogą dowiedzieć się, jakie choroby diagnozuje się u ankietowanych oraz w ich rodzinie.
 

Osoby zainteresowane rozkładem uczęszczania pacjentów do poszczególnych specjalistów, także uzyskają informacje na temat korzystania usług z najbardziej popularnych dziedzin medycyny. 
 

Pacjenci odpowiadający na pytania dotyczące zdrowia oraz swoich zachowań w tym zakresie, są grupą zróżnicowaną pod względem płci, wieku, poziomu wykształcenia, czy też statusu mieszkaniowego. Eksperci marki Biostat® zadbali także o to, aby odpowiadający na pytania różnili się pod względem: wielkości gospodarstwa domowego, stanu zatrudnienia, miesięcznego dochodu per capita czy stylem życia.


Efektywne badania 
Najlepsi eksperci z Biostat®, którzy od 15 lat wykorzystują sprawdzone rozwiązania dla przeprowadzania badań medycznych i farmaceutycznych proponują dwa modele współpracy: SPI oraz FMRP. Pierwszy zakłada dostarczenie pomysłu/pytań dotyczących badania (np. przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów), w krótkim kwestionariuszu ankiety. Jego ostateczny wygląd zostanie opracowany przez zespół Biostat®. Drugi rodzaj współpracy opiera się na przygotowaniu i przeprowadzeniu całego procesu badawczego: od weryfikacji celu badań, przez konstrukcję ankiety, aż po realizację i opracowanie wyników.
 

Badania ukierunkowane na marketing
Badania ankietowe pacjentów można przeznaczyć także do celów rozwoju marketingowego produktów i usług medycznych. Odpowiednia konstrukcja celu badań oraz sformułowanie pytań pozwoli m.in.: na wydobycie opinii pacjentów dotyczących o produktach medycznych, zbadanie znajomości i wizerunku producentów czy też określenie potencjału marketingowego określonych produktów i usług medycznych wchodzących bądź dostępnych na rynku.
 

Ankiety online. Budowa silnego marketingu firmy

Budowa silnej pozycji na rynku wymaga stosowania sprawdzonych metod. Jednymi z najlepszych, które aktualnie używane są na rynku są zaawansowane metody badań naukowych – ilościowych i jakościowych, przekłuwane na grunt biznesu. Ich największe zalety, to: sprawdzalność, powtarzalność, skuteczność oraz możliwość wyciągnięcia konkretnych wniosków. Ankiety online wspieraną przez innowacyjne narzędzia internetowe.

 

Wybór ankietyzacji online

 

Zaawansowane formy ankietyzacji, dostępne w Internecie za sprawą oprogramowania SurvGo™ umożliwiają przedsiębiorcom stworzenie autorskich kwestionariuszy ankiet. Warto zwrócić uwagę na to, że program do ankietyzacji pozwala na przeprowadzenie całościowego procesu badawczego, dopracowanego pod względem wielu detali:

 

 • kreowania kwestionariuszy: na platformie znajdują się gotowe kwestionariusze ankiet oraz gotowe szablony, ankiety przygotowuje się łatwo i szybko w technologii Drag&Drop (przeciągnij i upuść), program umożliwia personalizowanie i dopasowanie stylu ankiety, SurvGo™ daje sposobność do projektowania ankiet w wielu wersjach;
 • dobór próby i analizy wykonanej próby badawczej: zapewnia rzetelny dobór respondentów do badań oraz analizę wykonania próby;
 • moduł ankietyzacji: daje możliwość wysyłania powiadomień do respondentów o ankietach, w tym module istnieje możliwość wydruku ankiet, obsługiwanie ankiet SMS oraz integracja z systemem VOIP obsługujących ankiety telefoniczne, obsługiwanie ankiet elektronicznych anonimowych;
 • gromadzenia danych: odczyt wypełnionych ankiet w rzeczywistym czasie, zapisywanie danych w chmurze oraz ich udostępnianie online;
 • moduł analiz i raportowania: umożliwia przegląd statystyk w sposób dynamiczny, możliwość porównywania wyników badań przeprowadzanych cyklicznie oraz eksportowanie raportów badań do plików PDF, DOC, XLS, monitoring wybranych wskaźników, jak i prezentowanie wyników w tabelach oraz wykresach;
 • moduł zarządzania badaniem: prowadzenie statystyk z postępu badania, prosty w obsłudze interface, bezpieczne konta z dostosowaniem uprawnień administracyjnych, dostęp do programu z przeglądarki internetowej z każdego urządzenia mobilnego.

 

Najważniejsze korzyści z prowadzenia badań online

 

Kompleksowe narzędzia do obsługi badań przynoszą wiele korzyści. Ankiety online można dostosować do swoich potrzeb biznesowych. Proces badawczy przebiega na 4 etapach ze wsparciem profesjonalistów: ekspertów ds. badań marketingowych, statystyków, analityków matematycznych, specjalistów ds. badań społeczno-gospodarczych.

 

 • Możliwość zapraszania na badanie za pomocą różnych kanałów: poczty elektronicznej, linków na stronie www oraz na portalach społecznościowych;
 • Gotowa baza respondentów udostępniona za sprawą Badanie Opinii, na którym jest aktywnych ponad 100 000 aktywnych respondentów, z terenu całej Polski;
 • Szybkie zbadanie opinii klientów;
 • Wypromowanie marki, jako dbającej o potrzeby klienta;
 • Znającej praktyki zakupowe klientów.

 

Innowacyjne badania NPS

 

Aby ulepszyć opiekę posprzedażową i zobaczyć, jak wygląda marka z perspektywy klienta warto zapoznać się z badaniami NPS – Net Promoter Score. Badania NPS online pozwalają obliczyć odsetek: promotorów, krytyków oraz neutralnych konsumentów w stosunku do marki. Wskaźnik obliczany jest w przedziale od -100 do 100, najważniejsze w badaniach jest uzyskanie dodatniego wyniku w prowadzonym badaniu NPS. To oznacza, że marka ma więcej promotorów niż krytyków.Co z neutralnymi klientami? Neutralni klienci to grupa o którą warto walczyć. Grupa klientów obojętna wobec marki. Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabiegów marketingowych, grupa ta może w prosty sposób stać się promotorami marki. Należy jednak poznać wcześniej jej charakterystykę poprzez odpowiednio przygotowane ankiety online. Moduł do prowadzenia badań NPS można znaleźć w programie SurvGo™. Buduj silną pozycję marki za pomocą ankietyzacji online! Skontaktuj się z ekspertami ds. badań rynku i marketingu, w celu omówienia projektu badań ankietowych.

 


 

 

Badania ankietowe od 4 zł.