Tag: analiza danych

Statystyka – analiza i metody

 

Statystyka jest dziedziną nauki, badającą pewne zebrane fakty. Zajmuje się metodami badania pewnych zjawisk masowych oraz przedmiotów, przy czym badanie to zawsze kończy się mniej lub bardziej szczegółową analizą danych. Czemu jest tak istotna?

 

Cenna statystyka

 

To bardzo ważna dziedzina wiedzy, jako że znajduje zastosowanie w ogromnie dużej ilości miejsc i obszarów naszego życia. Wykorzystywana jest między innymi w psychometrii czy ekonometrii, w fizyce statystycznej, medycynie, polityce i tak dalej. Warto zapoznać się gruntowniej ze sposobami przeprowadzania analiz i metod działania stosowanych w statystyce.

 

Analizy statystyczne

 

Analizy statystyczne służą wyciąganiu wniosków z pewnych pozyskanych na wcześniejszym etapie badań danych. Wyróżniamy rozmaite ich rodzaje, w tym na przykład analizę wariancji, analizę korelacji, analizę czynnikową, dyskryminacyjną czy kanoniczną.

 

Wykorzystywanie analiz statystycznych

 

Nie tylko wielkie koncerny, firmy czy politycy potrzebują wykonywania profesjonalnych analiz statystycznych – są one potrzebne również prywatnym osobom, na przykład piszącym pracę magisterską czy doktorską.

W takich przypadkach poprawne wnioski są podstawą poprawnej, solidnej pracy, dlatego coraz więcej osób zgłasza się po pomoc do fachowców – których można znaleźć nawet w internecie.

 

Od czego zacząć analizę danych?

 

Metody statystyczne wykorzystywane są do analizy danych wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba poznania prawidłowości działania pewnych zjawisk masowych, na przykład z zakresu ekonomii, socjologii czy demografii.

Analiza danych rozpoczynana się na etapie zaplanowania badań, a następnie uporządkowania zebranych informacji. Musimy zastanowić się, jakie są cele badań i o uzyskanie jakich informacji nam chodzi.

Następnie planujemy szczegółowo badanie i po jego wykonaniu podsumowujemy zbiór danych, podkreślając główne, zaobserwowane tendencje. Rezygnujemy początkowo ze szczegółów, skupiając się na najważniejszych kwestiach i wyciągając z nich wnioski.

 

Pomocne programy do analiz

 

W czasach współczesnych wydatną rolę w procesie podobnych analiz pełnią specjalne programy komputerowe – zaprojektowane by pomóc ludziom. Wykorzystują je tak osoby prywatne, jak i ważne firmy, zajmujące się podobną działalnością na zlecenie.

Programy szybciej i skuteczniej analizują informacje, będąc wolne od osądów, poglądów i przekonań. By jednak móc zrozumieć osiągnięte wyniki, potrzebny jest człowiek, jego wiedza oraz doświadczenie. Współpraca człowieka i komputera pozwala osiągać najlepsze rezultaty.

Data management, czyli zarządzanie danymi

Gospodarka weszła w epokę cyfrową. Rządzi informacja, a dane stały się rodzajem kapitału – ważnym czynnikiem ekonomicznym intensyfikującym produkcję towarów i dynamizującym kreowanie nowych usług. Data management służy pozyskiwaniu, zbieraniu i magazynowaniu danych po to, by można z nich było korzystać bezpiecznie i wydajnie. Odpowiednie zarządzanie nimi pomaga firmie sprawnie czerpać z zasobów niematerialnych oraz działać w sposób pozwalający osiągnąć sukces.

 

Data management – po pierwsze uporządkować.

 

Bałagan w bazach danych jest spowodowany wieloma czynnikami. Zmiany personalne, szybko się przekształcający rynek i modyfikacja strategii przedsiębiorstwa powodują, że chwila nieuwagi wystarczy, by do uporządkowanych i przejrzystych zbiorów wkradł się chaos. Problem stanowi też rozmaitość źródeł pochodzenia danych – źródeł różniących się pod względem języka i sposobu gromadzenia informacji. A danych nie sposób płynnie przetwarzać, jeżeli ich bazy niepotrzebnie się mnożą, powielają i obrastają gąszczem zbiorów i podzbiorów. Samo ich pozyskiwanie i archiwizacja to zdecydowanie za mało. Należy je regularnie przeglądać, porządkować, weryfikować i analizować. Dopiero wtedy, gdy osiągnie się ich czytelną i wygodną w obsłudze formę, można z nich zacząć sprawnie korzystać. Warto, ponieważ umożliwią rozwój lub modyfikację produktu, usprawnią sprzedaż i będą inspiracją dla ciekawych kampanii marketingowych. Dzięki nim wiarygodny i obiektywny ogląd zrealizowanych działań staje się realny i wykonalny, a miarodajne podsumowanie oraz rzetelna ocena pozwalają odpowiednio przygotować przyszłe przedsięwzięcia. Data management jest zatem najwłaściwszym rozwiązaniem dla każdej firmy.

 

Data management jako odpowiednia strategia.

 

Data management pozwala rozpoznawać dane, czyli poprawnie je identyfikować określając ich znaczenie, a także odpowiednio je ewidencjonując. Powstało wiele wygodnych w obsłudze i popularnych już katalogów, więc jest w czym wybierać. Skuteczne data management pomaga właściwie magazynować informacje oraz efektywnie je udostępniać. By dane pozostały czytelne, musi zostać spełniony warunek jednolitości zapisu (standaryzacja), dzięki czemu każdy kolejny użytkownik będzie mógł do nich w łatwy sposób dotrzeć oraz szybko je pozyskać. Mechanizmy wirtualizacji (pozwalające na stworzenie wielu maszyn wirtualnych w obrębie jednego serwera) pomagają usprawnić dostęp do danych i ustandaryzować ich odbiór, nawet jeśli zostały one zapisane w rozmaitych formach i są przechowywane w różny sposób.

 

Mówiąc o zarządzaniu danymi warto również wspomnieć o procesach służących ich upowszechnianiu. Data management pomaga opracować i wdrożyć właściwe narzędzia optymalizujące dostępność informacji. Właściwie zastosowane oprogramowanie pozwala osobie zainteresowanej wygodnie korzystać z rozległej bazy danych, zwłaszcza jeżeli spełniony zostanie jeszcze jeden warunek (data management sprawia, że jest to jak najbardziej możliwe). Chodzi o porządek, o którym wspomnieliśmy na początku artykułu. Zarządzanie danymi działa kompleksowo i umożliwia analizę najwłaściwszych strategii oraz wprowadzenie najodpowiedniejszych rozwiązań – aby ład w magazynowaniu danych oraz – w konsekwencji – ich przejrzystość, umożliwiły niezakłócone korzystanie z pozyskanych informacji.

 

Badania ankietowe od 4 zł.