Tag: rzetelna firma

Innowacyjna firma badawcza podnosi jakość realizowanego badania

Wykorzystane narzędzia w procesie badawczym powinny być dopasowane do specyfiki badania, a tym samym powinny one uwzględniać odbiorców badania – ich kompetencje oraz ogólną specyfikę grupy. Dzięki temu możliwym będzie przeprowadzanie procesów nakierowanych na osiąganie przyjętych celów.

 

Jak wybrać firmę badawczą?

Jeśli w procesie badawczym mają zostać zastosowane innowacyjne narzędzia, należy poszukać taką firmę, która:

 • posiada doświadczenie w podobnych procesach;
 • będzie posiadać zasoby personalne odpowiednie do postawionego celu;
 • cieszy się dobrymi opiniami oraz rekomendacjami.

Każda z tych kwestii pozwoli na wybranie innowacyjnej firmy badawczej, która będzie w stanie przeprowadzić procesy badawcze na najwyższym poziomie. Oznacza to, iż zastosuje ona narzędzia, które pozwolą na szybkie gromadzenie i analizowanie danych.

 

Na co pozwalają innowacyjne metody?

Co więcej innowacyjne metody powinny dawać szansę na:

 • bieżące śledzenie wyników badania;
 • dodawanie treści audiowizualnych;
 • ułatwienie kontaktu między badaczami, badanymi  i zlecających badanie;
 • zwiększenie bezpieczeństwa pozyskiwania danych oraz anonimowości ankietowanych.

Innowacyjne metody w zależności od wykorzystywanych narzędzi, dają szansę na podnoszenie jakości procesów badawczych np. poprzez utrzymywanie pozytywnych relacji z ankietowanymi oraz śledzenie niepokojących tendencji w procesie badawczym.

 

Co dają innowacyjne metody?

Wśród innowacyjnych metod można wyróżnić na przykład badania realizowane w pełni za pomocą Internetu (CAWI) bądź wywiady telefoniczne, które realizowane są ze wspomaganiem komputera (CAPI). Takie nowoczesne metody pozwalają na podnoszenie jakości procesu badawczego, a to oznacza:

 • podtrzymywanie logicznego ciągu badania;
 • wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu i ich bieżąca analiza;
 • personalizowanie ankiet w odpowiedzi na postawione przed procesem zadań;
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych.

 

Zastosowane rozwiązania wpływają na jakość

Skorzystanie w procesie badawczym z usług profesjonalnych firm, z pewnością wpływa nie tylko na jakość pozyskiwanych informacji, ale przede wszystkim powala na skuteczne zastosowanie pozyskanych rekomendacji w procesie badawczym. Innowacyjna firma badawcza skupiając się na zastosowaniu najlepszych rozwiązań, pozwala na pozyskiwanie wiarygodnych danych w relatywnie krótkim czasie przy zminimalizowaniu kosztów finansowych.

Czym się wyróżnia innowacyjna firma badawcza?

Innowacyjna firma badawcza dzięki posiadaniu szerokiego wachlarza możliwości, będzie w stanie przeprowadzać skuteczne procesy badawcze, nakierowane na zminimalizowanie czasu realizacji badania oraz ograniczenie wykorzystywanych środków finansowych do minimum.

 

Podstawą skutecznego działania są pracownicy

Jednak podstawowym zasobem nowoczesnej firmy są jej pracownicy, którzy powinni:

 • być ekspertami w podejmowanych działaniach;
 • posiadać kwalifikacje potrzebne do zrealizowania procesu;
 • być kreatywni;
 • być otwarci na nowe rozwiązania nadający nową jakość ich pracy;
 • potrafić zarządzać najbardziej skomplikowanymi i czasochłonnymi procesami badawczymi;
 • wkładem swojej pracy przykładać się do powodzenia realizowanych projektów.

Pracownicy podejmując działania, powinni posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, co pozwoli im na skuteczne przeprowadzanego procesu badawczego, zorientowanego na osiąganie postawionych celów.

 

Po czym rozpoznasz innowacyjną firmę?

Firma, która dąży do miana bycia innowacyjną, powinna w swoich działaniach uwzględniać odpowiednio wyposażone zaplecze techniczne, na które powinny składać się takie elementy, jak:

 • innowacyjne aplikacje usprawniające procesy badawcze;
 • własna sieć ankieterka korzystająca z najnowszych rozwiązań np. w postaci paneli badawczy lub ankietyzacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych;
 • odpowiednio wyposażoną salę potrzebną na przeprowadzenia badania metodą FGI (zogniskowane wywiady grupowe);
 • fachowe wyposażenie i oprogramowania na przeprowadzania badań metodą CATI czy CAPI;
 • dostępność do najnowszych technologii, które ułatwiają interpretowanie nawet dużych zbiorów danych;
 • posiadanie urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia procesu badawczego z wykorzystaniem różnych technik badawczych np. tablety, telefony, rzutniki itp..

 

Innowacyjność to nie tylko narzędzia

Jednak zastosowane rozwiązania technologiczne, nie zastąpią wiedzy oraz doświadczenia poszczególnych członków zespołu. Stąd też ważne jest, aby zespół składał się z kadry ekspertów z takich dziedzin, jak nauki społeczne, statystyka, informatyka czy ekonomia. Warto tym samym zaznaczyć, iż innowacyjna firma badawcza to przede wszystkim firma, która potrafi wykorzystać posiadany potencjał w postaci członków swojego zespołu, a tym samym:

 • dba o rozwój swoich pracowników;
 • ceni współpracę z osobami zlecającymi badanie, co stanowi dla firmy nowe doświadczenia i zwiększa wiedzę pracowników;
 • wprowadza udoskonalenia w postaci np. aplikacji, oprogramowań, które mają na celu usprawnienie procesu badawczego.
Badania ankietowe od 4 zł.