Tag: badania

Na co zwrócić uwagę realizując badanie kompetencji?

 

Testy kompetencyjne pozwalają lepiej poznać kandydatów lub pracowników, a przy tym umożliwiają postawienie przed nimi wyzwań, które będą wspierać ich rozwój. Badanie kompetencji ma pozwolić sprawdzić, w jakim stopniu kandydat jest gotowy na objęcie danej posady. Przy czym kompetencje kandydata nie mogą być zbyt niskie, ale także kandydat nie powinien posiadać zbyt wysokich kompetencji (w odniesieniu do przyjętego standardu).

 

Jak wygląda dobry wywiad kompetencyjny?

 

Co do samych pytania zadawanych w trakcie wywiadu należy podkreślić, iż mogą być one tak zamknięte, jak i otwarte, mogą dotyczyć konkretnych kompetencji, jak i być ogólne, np. Co możesz wnieść do naszej firmy? Uporządkowany wywiad z kandydatem pozwala:

 • uzyskać obiektywne informacje o starającym się na daną posadę,
 • zbadać wszystkie istotne z punktu widzenia pracodawcy kompetencje oraz inne kwestie,
 • pozyskać konkretne informacje, które będą wyjaśniać przyczyny zachowań danej osoby, a także badać, w jaki sposób wpłynie to na efekty pracy potencjalnego pracownika.

 

Podstawą badania są właściwie wskazane kompetencje

 

Testy kompetencyjne są stosowane w celu poznania maksymalnych kompetencji potencjalnych pracowników. Ważne jest, aby przystępując do takiego badania dobrze określić kompetencje, które są niezbędne do efektywnego realizowania powierzonych obowiązków. W zależności od założonego profilu kandydata można sprawdzać:

 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność motywowania innych,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętności kierownicze.

W trakcie badania rekrutujący może zapytać się kandydata, jak radzi sobie ze stresem, a następnie poprosić go o przytoczenie przykładu sytuacji. Takie działanie pozwoli rekrutującemu na ocenienie zachowania kandydata.

 

Rekrutujący powinien zapytać się o wszystko, co istotne

 

Pytania, które zostaną zawarte w wywiadzie kompetencyjnym mogą koncentrować się na rozmaitych obszarach działalności tak samego pracownika, jak i całej firmy. Pytania mogą odnosić się do:

 • podtrzymywania dobrych relacji w miejscu pracy,
 • umiejętności rozwiązywania sporów w miejscu pracy,
 • potrzeb rozwojowych kandydata,
 • potencjału, który w sobie dostrzega.

 

Badanie, które pozwala stworzyć efektywny zespół

 

Celem badania kompetencji jest skłonienie kandydata do podzielenia się z rekrutującym swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, co ma umożliwić zbadanie, w jakim stopniu kandydat będzie w stanie spełnić stawiane przed nim wymagania. Tego typu badania pozwalają na dobranie najefektywniejszych osób, których praca przyczyni się do sukcesu osiąganego przez firmę.

 

 

 

Badania ankietowe od 4 zł.