Tag: psychometria

Statystyka – analiza i metody

 

Statystyka jest dziedziną nauki, badającą pewne zebrane fakty. Zajmuje się metodami badania pewnych zjawisk masowych oraz przedmiotów, przy czym badanie to zawsze kończy się mniej lub bardziej szczegółową analizą danych. Czemu jest tak istotna?

 

Cenna statystyka

 

To bardzo ważna dziedzina wiedzy, jako że znajduje zastosowanie w ogromnie dużej ilości miejsc i obszarów naszego życia. Wykorzystywana jest między innymi w psychometrii czy ekonometrii, w fizyce statystycznej, medycynie, polityce i tak dalej. Warto zapoznać się gruntowniej ze sposobami przeprowadzania analiz i metod działania stosowanych w statystyce.

 

Analizy statystyczne

 

Analizy statystyczne służą wyciąganiu wniosków z pewnych pozyskanych na wcześniejszym etapie badań danych. Wyróżniamy rozmaite ich rodzaje, w tym na przykład analizę wariancji, analizę korelacji, analizę czynnikową, dyskryminacyjną czy kanoniczną.

 

Wykorzystywanie analiz statystycznych

 

Nie tylko wielkie koncerny, firmy czy politycy potrzebują wykonywania profesjonalnych analiz statystycznych – są one potrzebne również prywatnym osobom, na przykład piszącym pracę magisterską czy doktorską.

W takich przypadkach poprawne wnioski są podstawą poprawnej, solidnej pracy, dlatego coraz więcej osób zgłasza się po pomoc do fachowców – których można znaleźć nawet w internecie.

 

Od czego zacząć analizę danych?

 

Metody statystyczne wykorzystywane są do analizy danych wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba poznania prawidłowości działania pewnych zjawisk masowych, na przykład z zakresu ekonomii, socjologii czy demografii.

Analiza danych rozpoczynana się na etapie zaplanowania badań, a następnie uporządkowania zebranych informacji. Musimy zastanowić się, jakie są cele badań i o uzyskanie jakich informacji nam chodzi.

Następnie planujemy szczegółowo badanie i po jego wykonaniu podsumowujemy zbiór danych, podkreślając główne, zaobserwowane tendencje. Rezygnujemy początkowo ze szczegółów, skupiając się na najważniejszych kwestiach i wyciągając z nich wnioski.

 

Pomocne programy do analiz

 

W czasach współczesnych wydatną rolę w procesie podobnych analiz pełnią specjalne programy komputerowe – zaprojektowane by pomóc ludziom. Wykorzystują je tak osoby prywatne, jak i ważne firmy, zajmujące się podobną działalnością na zlecenie.

Programy szybciej i skuteczniej analizują informacje, będąc wolne od osądów, poglądów i przekonań. By jednak móc zrozumieć osiągnięte wyniki, potrzebny jest człowiek, jego wiedza oraz doświadczenie. Współpraca człowieka i komputera pozwala osiągać najlepsze rezultaty.

Badania ankietowe od 4 zł.