Tag: realizacja niekomercyjnych badań klinicznych

Niekomercyjne Badania Kliniczne - dla kogo i z jakim skutkiem?

Niekomercyjne Badania Kliniczne – komu dedykowane?

Badania, których celem jest rozwój polskiego potencjału medycznego, metod leczenia, jak i odnalezienie czynników sprzyjających rozwojowi różnorakich chorób są prowadzone z myślą o potrzebach pacjentów jak i ogólnie rzecz ujmując zapotrzebowaniu polskiego rynku medycznego. Dedykowane przede wszystkim chorym na przewlekłe choroby jak i te rzadkie, pacjenci wymagają szczególnej uwagi badaczy.

 

Nowe rozwiązania dzięki Niekomercyjnym Badaniom Klinicznym

Wdrażanie najnowocześniejszych metod terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych czy też możliwość zapobiegania nowym ogniskom chorobowym, dzięki umiejętności wskazania przyczyn występowania określonych schorzeń są możliwe, poprzez realizację wielopoziomowych Niekomercyjnych Badań Klinicznych. Tego typu badania są również odpowiedzialne za:

  • podnoszenie kwalifikacji poszczególnych badaczy w różnych sektorach medycyny i farmacji,
  • udostępnianie nowoczesnych technologii, jak i innowacji w postaci terapii dla pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi,
  • rozwój wiedzy i umiejętności lekarzy w konkretnych specjalizacjach medycznych,
  • testy skuteczności nowych terapii i leków dopuszczonych do stosowania i obrotu względem osób chorych,
  • poprawę jakości opieki medycznej w polskiej służbie zdrowia i wzrostu standardów leczenia w Polskich placówkach medycznych.

Niekomercyjne Badania Kliniczne są finansowane z poziomu Agencji Badań Medycznych. Na rok 2020 przewidywany jest budżet 500 mln zł na realizację projektów Niekomercyjnych Badań Medycznych przez podmioty, tj.:

  • uczelnie akademickie, a także inne placówki które posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych,
  • badaczy (dla tzw. badań typu „IIS” – investigator initiated study)
  • organizacji badawczych i organizacji pacjenckich,
  • osób fizycznych oraz prawnych jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.

Spełnienie warunku koniecznego przez powyższe jednostki, czyli działań bez celu osiągania zysku w zakresie badań klinicznych, a także produkcji i obrotu produktami leczniczymi; pozwala na ubieganie się o finansowanie Niekomercyjnych Badań Klinicznych z Agencji Badań Medycznych.

 

Niekomercyjne Badania Kliniczne z dedykacją dla badaczy

Badacze uzyskują pełną kontrolę nad prowadzonym badaniem, dzięki wykorzystaniu odpowiedniego systemu do zarządzania i realizacji Niekomercyjnych Badań Klinicznych. Zaawansowany system eCRF.biz™ umożliwia prowadzenie badań na poziomie eksperckim wraz z zarządzaniem kontami badaczy, obsługą statystyczną i analityczną, integracją z laboratorium, nadzorem nad prawidłowym przebiegiem badania, a także prowadzeniem dokumentacji rozliczeniowej i realizowaniem płatności dla uczestników badań.

Badania ankietowe od 4 zł.