Tag: badania opinii

Panel Badawczy

Panel badawczy badanie-opinii.pl

Naszą misją jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w oparciu o dane.

Panel badawczy

 • Posiadamy jeden z największych paneli respondenckich online w Polsce. Gromadzimy szereg danych socjodemograficznych oraz okołomedycznych respondentów. Jako jedyni gromadzimy szereg danych zdrowotnych . Dlatego też dotarcie z naszą pomocą do określonych grup konsumentów i pacjentów jest efektywne pod względem czasu i kosztów.
 • Nasi partnerzy strategiczni umożliwiają nam oferowanie szybkich i skutecznych rozwiązań w zakresie zbierania danych online w większości krajów Europy.
 • Pomagamy większym firmom budować własny panel badawczy online udostępniając oprogramowanie w modelu licencji lub franczyzy. Dla tych, którzy prowadzą regularną działalność badawczą, skutkuje to wysokim poziomem redukcji kosztów.

 

Zapewniamy Państwu pomoc, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne narzędzia badawcze i analityczne oraz metodologie.

Nasza firma posiada ponad 10-letnie doświadczenie w badaniach i doradztwie, utrzymując długoletnie partnerstwo zarówno z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Zdobyliśmy teoretyczne i praktyczne doświadczenie zawodowe w ponad 1000 udanych projektów. Skuteczne i zorientowane na klienta nastawienie to kluczowe cechy naszej pracy.

Nasz zespół posiada szeroką wiedzę fachową. Doświadczenie techniczne zapewniają programiści, a analizę przygotowują specjaliści z dziedziny marketingu, ekonomii, socjologii i matematyki. Naszym celem jest dostarczanie szybkich i efektywnych odpowiedzi na pytania marketingowe i badawcze naszych Klientów, z uwzględnieniem indywidualnych rozwiązań i nastawienia biznesowego.

Dla nas ważne jest, aby nasi Klienci zbudowali plan działania, który może być z powodzeniem wdrożony do ich procesów biznesowych w oparciu o nasze ustalenia. Zgodnie z naszymi celami projektujemy metodyki badawcze i tworzymy bazę wiedzy, która pomaga naszym klientom budować ich plany działania.

Narzędzia analityczne/Analizy statystyczne

Często nawet nie zauważamy, że odpowiedź już leży w naszych rękach. Albo przynajmniej mamy ogromną ilość danych, dzięki którym możemy dotrzeć do rozwiązania. Niezależnie od tego, czy mówimy o naszym systemie fakturowania, systemie CRM, systemie sprzedaży czy sklepie internetowym, gromadzimy ogromną ilość danych o naszych klientach i kupcach. Dzięki strukturyzowaniu i przetwarzaniu tych danych zbliżamy się do odpowiedzi na problem związany z biznesem, nawet bez przeprowadzania kosztownych badań.

- Dzięki naszemu nowoczesnemu oprogramowaniu do analizy danych jesteśmy w stanie analizować dane wewnętrzne dostarczane przez naszych klientów, a nawet połączyć te informacje z danymi badawczymi.

- Budujemy automatycznie aktualizowane, standardowe raporty i pulpity, aby dane były wykorzystywane regularnie i efektywnie.

- Używamy zaawansowanych modeli analitycznych do badania przypadkowych relacji i spostrzeżeń ukrytych w danych. (Segmentacja, modelowanie predykcyjne, analiza tekstu)

 

Sprawozdania na żądanie

Dostępne są raporty oparte na naszych okresowych badaniach. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji o produktach i cenach.

- Raport z zakupów w sklepie internetowym

- Sprawozdanie FMCG dotyczące sklepów internetowych

- Raport SmartPhone

- Sprawozdanie w formie tabelarycznej

- Raport dotyczący elektroniki sklepowej

- Email Raport użytkownika

- Raport użytkownika FreeMail

- Raport eDM

- Raport SocialMedia

- Sprawozdanie na temat metod płatności detalicznych

- Sprawozdanie z badania pracy

 

Narzędzia badawcze

 Badania desk research

- Istnieje wiele dostępnych źródeł informacji. Jest kilka pól, które zostały już zbadane, są już dostępne dane. W tym przypadku powinniśmy rozpocząć zbieranie danych od uporządkowania dostępnych informacji.

- Przygotowanie własnych badań: przed rozpoczęciem własnych badań należy w pierwszej kolejności dokonać przeglądu poprzednich badań na ten temat. Chociaż wymaga to więcej energii, może również pomóc zaoszczędzić znaczne koszty, jeśli nie przeprowadzimy niepotrzebnych badań.

- Dzięki naszej bazie danych dysponujemy własnymi danymi badawczymi w kilku tematach, które mogą być wykorzystane do analizy dostosowanej do potrzeb naszych klientów.

Gromadzenie danych

Aby odpowiedzieć na Państwa problemy biznesowe, zapewniamy pełną usługę zbierania danych online lub za pomocą tradycyjnych metodyk jakościowych i ilościowych.

 

Badania online

- Badania ilościowe wykonujemy przy użyciu naszego innowacyjnego oprogramowania ankietowego i wysyłamy zaproszenia do członków naszego panelu lub członków panelu klienta.

- Zapraszamy do zapoznania się z naszym wzorem kwestionariusza.

 

Badania tradycyjne (offline) i jakościowe

- Aby w pełni zaspokoić potrzeby badawcze naszych partnerów, oprócz gromadzenia danych online, prowadzimy również badania z wykorzystaniem tradycyjnych metodyk. Szeroki wachlarz możliwości:

o Wywiady osobiste

o Wywiady telefoniczne

o Tajemnicze zakupy

o Grupy fokusowe

o Wywiady pogłębione

- Stosując techniki jakościowe otrzymujemy odpowiedzi na prawdziwe pytania. Prawdziwe motywacje zostaną ujawnione za związkami przyczynowymi w danych ilościowych.

 

Innowacyjne metodologie badawcze

- Z naszych doświadczeń wynika, że respondenci często wybierają różne odpowiedzi na to, co naprawdę myślą. Dlatego w razie potrzeby stosujemy techniki jakościowe.

o Wywiad na głos z respondentem

o Etnografie

o Współtworzenie

o Dzienniki

konsumencki panel badawczy (szybka i sprawna realizacja badań ankietowych).

 

zobacz więcej na naszym panelu badawczym badanie-opinii.pl : Panel badawczy

Badanie 360 stopni – wszechstronny obraz pracownika

Ocena pracodawcy odnośnie wykonywanej pracy w wielu z nas wywołuje niepokój. Jednak tego typu informacje zwrotne tak dla pracownika, jak i pracodawcy są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju personalnego i celów firmy. Jak przeprowadzać ocenę pracowniczą? Jednym z cenniejszych narzędzi badawczych jest badanie 360 stopni.

Na czym polega badanie 360 stopni?
Firmy dążąc w swym modelu organizacyjnym do spłaszczania hierarchii i doceniając pracę zespołową często sięgają właśnie po badanie 360 stopni. Często nazywa się je jedną z najbardziej obiektywnych ocen skuteczności ludzkich postaw i zachowań w miejscu pracy. To narzędzie służące do pozyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej kompetencji pracowników. Polega na zebraniu informacji o pracowniku z wielu źródeł, w tym również na samoocenie. 360 stopni – samoocena + ocena przełożonego + ocena współpracowników + ocena podwładnych. Przy czym oceniany jest jednocześnie osobą oceniającą. Badanie pozwala na uzyskanie szeroko ujętego obrazu uwzględniającego poszczególne obszary obowiązków badanego, jego zachowań i relacji społecznych. Zazwyczaj tak kompleksowe badanie przeprowadza się wśród kadry menadżerskiej, choć nie tylko.

Jedno badanie, wiele korzyści
Jedną z ważniejszych korzyści uzyskanych z badania 360 stopni są uzyskane sparametryzowane informacje zwrotne. Pozyskiwane są oceny poszczególnych kompetencji i predyspozycji. Weryfikowany jest sposób postrzegania danej osoby przez pracowników z najbliższego otoczenia. Pozwala to na określenie posiadanego autorytetu lub popularności w poszczególnych grupach.
Dzięki badaniu 360 stopni uzyskujemy:

 • rzetelny raport i analizę informacji na temat pracowników i ich indywidualnych predyspozycji
 • możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników dzięki identyfikacji ich talentów czy też ukrytych możliwości
 • wzmocnienie zaangażowania pracowników
 • wskazanie, które obszary potrzebują zmian, rozwoju
 • informację dotyczącą kierunku zarządzania zespołem
 • wypracowanie wspólnych celów dzięki informacji zwrotnej.


Indywidualne dopasowanie do potrzeb klienta
Badanie 360 stopni proponowane przez Biostat jest procesem badawczym dostosowanym indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Mamy bowiem świadomość, że każda z firm ma inne potrzeby, inaczej też jest zorganizowana.
Pomiary są realizowane z wykorzystaniem autorskiego systemu badawczego i prostej w obsłudze platformy badawczej 360 stopni. Prowadzimy je różnymi metodami badawczymi takimi jak:

 • podejście ilościowe pozwalające na uzyskanie standaryzowanych wyników w postaci miar statystycznych oraz skal
 • podejście jakościowe – daje możliwość przeprowadzenia pogłębionej analizy obszarów badawczych
 • wykorzystanie technik projekcyjnych – pozyskanie opinii o charakterze nieuświadomionym.


Zysk dla pracownika to zysk dla organizacji

Badanie 360 stopni pozwala na kompleksową ocenę pracownika. Jest ona prezentowana w formie raportu uwzględniającego wszystkie płaszczyzny funkcjonowania w organizacji. Opracowane i zinterpretowane wyniki przedstawione są tak w formie opisu, jak i w postaci graficzno-tabelarycznej. Raport uszeregowany jest pod kątem grup dokonujących oceny. Rozdział zbiorczy stanowi podsumowanie badania i zawiera końcową ocenę pracownika. Zbiorcza ocena pozwala na opracowanie spersonalizowanych opisów uwzględniających zalety, obszary rozwoju oraz potencjalnych rekomendowanych dalszych kroków względem badanego.  

Badania ankietowe od 4 zł.