Tag: narzędzia badawcze

Badanie 360 stopni – wszechstronny obraz pracownika

Ocena pracodawcy odnośnie wykonywanej pracy w wielu z nas wywołuje niepokój. Jednak tego typu informacje zwrotne tak dla pracownika, jak i pracodawcy są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju personalnego i celów firmy. Jak przeprowadzać ocenę pracowniczą? Jednym z cenniejszych narzędzi badawczych jest badanie 360 stopni.

Na czym polega badanie 360 stopni?
Firmy dążąc w swym modelu organizacyjnym do spłaszczania hierarchii i doceniając pracę zespołową często sięgają właśnie po badanie 360 stopni. Często nazywa się je jedną z najbardziej obiektywnych ocen skuteczności ludzkich postaw i zachowań w miejscu pracy. To narzędzie służące do pozyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej kompetencji pracowników. Polega na zebraniu informacji o pracowniku z wielu źródeł, w tym również na samoocenie. 360 stopni – samoocena + ocena przełożonego + ocena współpracowników + ocena podwładnych. Przy czym oceniany jest jednocześnie osobą oceniającą. Badanie pozwala na uzyskanie szeroko ujętego obrazu uwzględniającego poszczególne obszary obowiązków badanego, jego zachowań i relacji społecznych. Zazwyczaj tak kompleksowe badanie przeprowadza się wśród kadry menadżerskiej, choć nie tylko.

Jedno badanie, wiele korzyści
Jedną z ważniejszych korzyści uzyskanych z badania 360 stopni są uzyskane sparametryzowane informacje zwrotne. Pozyskiwane są oceny poszczególnych kompetencji i predyspozycji. Weryfikowany jest sposób postrzegania danej osoby przez pracowników z najbliższego otoczenia. Pozwala to na określenie posiadanego autorytetu lub popularności w poszczególnych grupach.
Dzięki badaniu 360 stopni uzyskujemy:

  • rzetelny raport i analizę informacji na temat pracowników i ich indywidualnych predyspozycji
  • możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników dzięki identyfikacji ich talentów czy też ukrytych możliwości
  • wzmocnienie zaangażowania pracowników
  • wskazanie, które obszary potrzebują zmian, rozwoju
  • informację dotyczącą kierunku zarządzania zespołem
  • wypracowanie wspólnych celów dzięki informacji zwrotnej.


Indywidualne dopasowanie do potrzeb klienta
Badanie 360 stopni proponowane przez Biostat jest procesem badawczym dostosowanym indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Mamy bowiem świadomość, że każda z firm ma inne potrzeby, inaczej też jest zorganizowana.
Pomiary są realizowane z wykorzystaniem autorskiego systemu badawczego i prostej w obsłudze platformy badawczej 360 stopni. Prowadzimy je różnymi metodami badawczymi takimi jak:

  • podejście ilościowe pozwalające na uzyskanie standaryzowanych wyników w postaci miar statystycznych oraz skal
  • podejście jakościowe – daje możliwość przeprowadzenia pogłębionej analizy obszarów badawczych
  • wykorzystanie technik projekcyjnych – pozyskanie opinii o charakterze nieuświadomionym.


Zysk dla pracownika to zysk dla organizacji

Badanie 360 stopni pozwala na kompleksową ocenę pracownika. Jest ona prezentowana w formie raportu uwzględniającego wszystkie płaszczyzny funkcjonowania w organizacji. Opracowane i zinterpretowane wyniki przedstawione są tak w formie opisu, jak i w postaci graficzno-tabelarycznej. Raport uszeregowany jest pod kątem grup dokonujących oceny. Rozdział zbiorczy stanowi podsumowanie badania i zawiera końcową ocenę pracownika. Zbiorcza ocena pozwala na opracowanie spersonalizowanych opisów uwzględniających zalety, obszary rozwoju oraz potencjalnych rekomendowanych dalszych kroków względem badanego.  

Badania ankietowe od 4 zł.