Tag: innowcyjna firma badawcza

Innowacyjna firma badawcza podnosi jakość realizowanego badania

Wykorzystane narzędzia w procesie badawczym powinny być dopasowane do specyfiki badania, a tym samym powinny one uwzględniać odbiorców badania – ich kompetencje oraz ogólną specyfikę grupy. Dzięki temu możliwym będzie przeprowadzanie procesów nakierowanych na osiąganie przyjętych celów.

 

Jak wybrać firmę badawczą?

Jeśli w procesie badawczym mają zostać zastosowane innowacyjne narzędzia, należy poszukać taką firmę, która:

 • posiada doświadczenie w podobnych procesach;
 • będzie posiadać zasoby personalne odpowiednie do postawionego celu;
 • cieszy się dobrymi opiniami oraz rekomendacjami.

Każda z tych kwestii pozwoli na wybranie innowacyjnej firmy badawczej, która będzie w stanie przeprowadzić procesy badawcze na najwyższym poziomie. Oznacza to, iż zastosuje ona narzędzia, które pozwolą na szybkie gromadzenie i analizowanie danych.

 

Na co pozwalają innowacyjne metody?

Co więcej innowacyjne metody powinny dawać szansę na:

 • bieżące śledzenie wyników badania;
 • dodawanie treści audiowizualnych;
 • ułatwienie kontaktu między badaczami, badanymi  i zlecających badanie;
 • zwiększenie bezpieczeństwa pozyskiwania danych oraz anonimowości ankietowanych.

Innowacyjne metody w zależności od wykorzystywanych narzędzi, dają szansę na podnoszenie jakości procesów badawczych np. poprzez utrzymywanie pozytywnych relacji z ankietowanymi oraz śledzenie niepokojących tendencji w procesie badawczym.

 

Co dają innowacyjne metody?

Wśród innowacyjnych metod można wyróżnić na przykład badania realizowane w pełni za pomocą Internetu (CAWI) bądź wywiady telefoniczne, które realizowane są ze wspomaganiem komputera (CAPI). Takie nowoczesne metody pozwalają na podnoszenie jakości procesu badawczego, a to oznacza:

 • podtrzymywanie logicznego ciągu badania;
 • wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu i ich bieżąca analiza;
 • personalizowanie ankiet w odpowiedzi na postawione przed procesem zadań;
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych.

 

Zastosowane rozwiązania wpływają na jakość

Skorzystanie w procesie badawczym z usług profesjonalnych firm, z pewnością wpływa nie tylko na jakość pozyskiwanych informacji, ale przede wszystkim powala na skuteczne zastosowanie pozyskanych rekomendacji w procesie badawczym. Innowacyjna firma badawcza skupiając się na zastosowaniu najlepszych rozwiązań, pozwala na pozyskiwanie wiarygodnych danych w relatywnie krótkim czasie przy zminimalizowaniu kosztów finansowych.

Badania ankietowe od 4 zł.