Tag: innowacyjna firmaa

Czym się wyróżnia innowacyjna firma badawcza?

Innowacyjna firma badawcza dzięki posiadaniu szerokiego wachlarza możliwości, będzie w stanie przeprowadzać skuteczne procesy badawcze, nakierowane na zminimalizowanie czasu realizacji badania oraz ograniczenie wykorzystywanych środków finansowych do minimum.

 

Podstawą skutecznego działania są pracownicy

Jednak podstawowym zasobem nowoczesnej firmy są jej pracownicy, którzy powinni:

 • być ekspertami w podejmowanych działaniach;
 • posiadać kwalifikacje potrzebne do zrealizowania procesu;
 • być kreatywni;
 • być otwarci na nowe rozwiązania nadający nową jakość ich pracy;
 • potrafić zarządzać najbardziej skomplikowanymi i czasochłonnymi procesami badawczymi;
 • wkładem swojej pracy przykładać się do powodzenia realizowanych projektów.

Pracownicy podejmując działania, powinni posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, co pozwoli im na skuteczne przeprowadzanego procesu badawczego, zorientowanego na osiąganie postawionych celów.

 

Po czym rozpoznasz innowacyjną firmę?

Firma, która dąży do miana bycia innowacyjną, powinna w swoich działaniach uwzględniać odpowiednio wyposażone zaplecze techniczne, na które powinny składać się takie elementy, jak:

 • innowacyjne aplikacje usprawniające procesy badawcze;
 • własna sieć ankieterka korzystająca z najnowszych rozwiązań np. w postaci paneli badawczy lub ankietyzacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych;
 • odpowiednio wyposażoną salę potrzebną na przeprowadzenia badania metodą FGI (zogniskowane wywiady grupowe);
 • fachowe wyposażenie i oprogramowania na przeprowadzania badań metodą CATI czy CAPI;
 • dostępność do najnowszych technologii, które ułatwiają interpretowanie nawet dużych zbiorów danych;
 • posiadanie urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia procesu badawczego z wykorzystaniem różnych technik badawczych np. tablety, telefony, rzutniki itp..

 

Innowacyjność to nie tylko narzędzia

Jednak zastosowane rozwiązania technologiczne, nie zastąpią wiedzy oraz doświadczenia poszczególnych członków zespołu. Stąd też ważne jest, aby zespół składał się z kadry ekspertów z takich dziedzin, jak nauki społeczne, statystyka, informatyka czy ekonomia. Warto tym samym zaznaczyć, iż innowacyjna firma badawcza to przede wszystkim firma, która potrafi wykorzystać posiadany potencjał w postaci członków swojego zespołu, a tym samym:

 • dba o rozwój swoich pracowników;
 • ceni współpracę z osobami zlecającymi badanie, co stanowi dla firmy nowe doświadczenia i zwiększa wiedzę pracowników;
 • wprowadza udoskonalenia w postaci np. aplikacji, oprogramowań, które mają na celu usprawnienie procesu badawczego.
Badania ankietowe od 4 zł.